Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znaková řeč pro slyšící batolata – program Baby Signs®

„Už to stačí“, říká dvanáctiměsíční Sofia u večeře. „Teď bych si dala mlíčko a chce se mi spát“. Nevěříte? Nepoužívá u toho slova, ale tohle všechno už dovede vyjádřit pomocí znakové řeči pro zdravá slyšící batolata. Znakování, jak se tomu u nás také někdy říká, se ve světě používá už přes dvacet let a teď přichází i k nám. 

Už v 80tých letech dvě doktorky psychologie a vysokoškolské profesorky, Linda Acredolo a Susan Goodwyn, vypozorovaly, že většina dětí sama vytváří a používá znaky k neverbální komunikaci se svými blízkými. Poté si položily otázku, co se stane, když je v této přirozené komunikaci podpoříme a pomůžeme jim rozšířit jejich neverbální  zásobu. Výsledkem byl dlouholetý výzkum mimo jiné sponzorovaný i Národními instuty zdraví v USA, který prokázal, že znakování podporuje nejen vývoj řeči, ale také pozitivně ovlivňuje sociálně-emoční a intelektuální vývoj.

Na základě výsledků výzkumu, doktorky Acredolo a Goodwyn vyvinuly program Baby Signs. Je to metoda, která rodičům snadno pomůže zařadit znakování do běžného každodenního života a zpříjemní jim tak čas strávený s jejich batoletem. Díky lepší komunikaci, děti i rodiče proživají méně frustrace a více pohody. Znakující děti dokážou vyjádřit, co je zajímá, co cítí a co chtějí, čímž nám otevírají jedinečné okénko do své mysli. Rodiče jsou často překvapeni, kolik toho už takhle malé dítě vnímá a začnou se mnohem více zajímat o  to, co jim jejich nemluvně chce říci. Upevní to tak jejich vztah, který je to nejdůležitější, co děti mají. Pro batolata je jejich nově nabytá schopnost komunikovat zdrojem uspokojení a radosti z toho, jak dokážou ovlivnit svět kolem sebe. To jim buduje sebevědomí a pokládá základy pozitivního vytváření vztahů se svým okolím, které jim vydrží na celý život.

Znakování obvykle umožní komunikovat s batoletem téměř o rok dříve než se naučí mluvit. Občas v této souvislosti slýcháme obavu, zda znakování nesníží motivaci dětí učit se mluvit. Výše zmíněný výzkum, publikovaný v odborných časopisech prokázal pravý opak. Děti, které se studie zúčastnily byly rozděleny do dvou rovnocených skupin. Jedna z těchto skupin používala program Baby Signs. Po roce byly znakující děti v průměru o tři měsíce napřed před neznakujícími vrstevníky, co se týče počtu používaných slov a slovních spojení. Za další rok, znakující děti předběhly druhou skupinu již o celý rok. Po sedmi letech, kdy děti znakování už dávno opustily, se obě skupiny podrobily standartnímu testu inteligence pro děti. Znakující děti měly v průměru o 12 bodů vyšší IQ. Znakování pozitivně ovlivňuje vývoj dětí v kritických prvních třech letech života. Období, které má nenahraditelný vliv na tvorbu citových vazeb, výchovných návyků k získání základních dovedností, zkušeností a informací, a které se stane základem pro další vývoj.

Většina rodičů začíná se znakováním mezi 8 a 12 měsícem. Semináře pro rodiče programu Baby Signs® jsou nabízeny již v mnoha městech. Jde o dvouhodinnový seminář, kde se rodiče dozví vše, co potřebují k tomu, aby mohli se svými batolaty začít znakovat. Součástí semináře jsou i kvalitní materiály, vyvinuté zakladatelkami programu, které jim zajistí úspěch na cestě k lepší komunikaci s jejich ratolestí.

Více informací o programu Baby Signs® a výzkumu, na kterém je založen, najdete na www.babysigns.cz.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář